دیده بان میانکاله

وبلاگ شخصی حر منصوری

 در این صفحه میتوانید عکسهای اینجانب را از طبیعت و حیات وحش بویژه پرندگان کشور ملاحظه فرمایید.

با سپاس حر منصوری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Eremias persica
لاسرتای ایرانی

 

laudakia nupta
آگامای صخره ای فلس درشت

 

Natrix tessellata
مار آبی،چلیپر

 

Bufo eichiwaldi

وزغ تالشی

 

Oenanthe Finschii
چک چک پشت سفید

 

باکلان

 

Phoenicopterus roseus

فلامینگوی بزرگ

 

Cygnus olor قوی گنگ

Cygnus cygnus قوی فریاد کش

Aythya ferina اردک سرحنایی

 

 phasianus colchicus

قرقاول

 

Circus aeruginosus
سنقر تالابی

 

Ardea cinerea
حواصیل خاکستری

 

لانه خرخ ريسك .به نظر ميرسه به دليل متقير بودن ارتفاع آب اين تالاب (آبندان حسين آباد)چرخ ريسك مجبور شده كه سطح بالاتري از ني رو براي جلوگيري از ورود آب به آشيانه اش انتخاب كرده و دومين تلاش خود ش رو براي ساختن آشيانه به انجام برسونه . .