دیده بان میانکاله

وبلاگ شخصی حر منصوری

تجربه ای از تورهای پرنده نگری ام
ساعت ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۳٠  کلمات کلیدی:

حادثه ای که من و مسافرانم را شگفت زده کرد "پرواز بدون او هرگز!"

دو اردک سر حنایی را را در چند متر خود دیدیم

تجربه ای از تورهای پرنده نگری ام

بر اساس تجربه ای که داشتم و از طرز نشستن اردک ماده فهمیدم احتمالا مشکل جسمی داره

نر چند بار از دیدن جمعیت 17 نفره ما ترسید و خواست پرواز کند اما چیزی او را بازداشت . کاملا حرکات نر نشان میداد نگران است از حضورش اما مسئله ای او را از پرواز باز میدارد .

ماده سعی کرد بلند شود و همه همسفران متوجه شدند حدس من درست بوده و ماده مشکل جسمی دارد اما نر هر از گاهی او را نگاه میکرد و علیرغم ترسش بخاطر حضور ما پرواز نمیکرد

ماده تکانی بخود داد و تلاش کرد پرواز کند و به سختی پرواز کرد

نر هم که همسرش توانسته بود پرواز کند بهمراه او پرواز کرد و دور شد

https://www.facebook.com/profile.php?id=605850807&sk=photos&collection_token=605850807%3A2305272732%3A69&set=a.10152084180590808.1073741875.605850807&type=3