مدیریت مشارکتی

راهکاری برای پایداری وتوسعه سازمانهای غیر دولتیN.G.Os

در موفقیت‌ هر سازمان‌ عوامل‌ متعددی‌ دخالت‌ دارد; نیروی‌ انسانی‌ آموزش‌ دیده‌ توانمند,  برخورداری‌ از ابزارهای‌ ارتباطی‌، مدیریت‌ کارآمد، آموزش‌ مناسب‌ و دانش‌ روز‌، مهم‌ترین‌ عوامل‌ برای دستیابی‌ به‌ هدف‌های‌ سازمانهای غیر دولتی ‌ را تشکیل‌ می‌دهند اما بدون‌ تردید در میان‌ عوامل‌ مذکور برجسته‌ترین‌ نقش‌ به‌ نیروی‌ انسانی‌ اختصاص‌ دارد. نیروی‌ انسانی‌، زیربنایی‌ترین‌ و محوری‌ترین‌ عامل‌ در توسعه‌ و تحول‌ یک‌ سازمان‌ غیر دولتی است. بدیهی‌ است‌ میزان‌ کارایی‌ این‌ عوامل‌ نیز به‌ برخورداری‌ از خصایصی‌ نظ‌یر خلاقیت‌ فکری‌، آینده‌نگری‌، علاقه‌مندی‌ و آموزش‌ بستگی‌ دارد.

سبز باشید وپایدار 

/ 0 نظر / 6 بازدید