شرکت در نشست سالانه نهضت جهانی اشتغال جوانان

youth employment summit

نهضت جهانی اشتغال جوانان

شرکت نمایندگان سازمانهای غیر دولتی فعال در استان مازندران در .

 

نخستین نشست مشورتی –آموزشی نمایندگان حوزه های پنج گانه دبیر خانه اجلاس جهانی و شبکه ملی اشتغال جوانان ایران در تاریخ 18و19 شهریور ماه در سنندج.

 

نهضت اجلاس جهانی اشتغال جوانان.

Yes نهضتی است جهانی که هدف آن ترویج ، ارتقاء و توسعه رهبری جوانان است.

 

این نهضت می خواهد اعلام کند هیچ شخص یا سازمانی نمی تواند این کار را به تنهایی انجام دهد و نگاهی دوباره به جالشهای رایج توسعه بعنوان فرصتهای برای اشتغال جوانان ، تعهدات و تونمند سازی آنان بیندازد .

نهضت   YES  بر آگاه سازی دولتها، بخش خصوصی و اهداء کنندگان در خصوص اهمیت بهران اشتغال جوانان و وارد کردن خود آنان به جریان حرکت و تاکید دارد .

هر چند در سراسرجهان اقدامات خوبی برای محو فقر در جریان است ولی تا کنون هیچ اقدامی جهت هماهنگ نمودن اقدامات که در گوشه و کنار جهان در حال انجام است نشده است .

در این نشست آموزشی مشورتی نمایندگانی از همه مناطق کشور حضور داشتند.

/ 0 نظر / 11 بازدید