تجمع اعتراض آمیز دوستداران طبیعت در مقابل استانداری مازندران

بیانیه جمعیت زنان مبارز با آلودگی محیط زیست در تجمع که توسط خانم البرزی منش برای جمع خوانده شد

منطقه ساحلی دریای مازندران یکی از ویژه ترین مناطق زیستی در حهان محسوب می شود . این منطقه تاکنون به دلیل مدیریت های بخشی که اغلب با مشکلات عدیده مواجه بوده اند با تهدید های متعددی مواجه است که از جمله این تهدید ها می توان به آلودگی آب های دریای مازندران ، کاهش ماهیان خاویاری بی نظیر و سایر شیلات  این دریاچه  ،کاهش سطح جنگل های بی نظیر هیرکانی ، تغییر  کنترل نشده کاربری  اراضی ، تراکم جمعیت خارج از تحمل محیط در برخی مناطق ساحلی ، مشکلات زباله و فاضلات و آلودگی های نفتی و مواد زائد  خطرناک ، گسترش بیماری های مختلف ، مشکلات آب های زیر زمینی و نابودی تالاب ها ،... اشاره کرد.

و جود مشکلات و تهدید های ذ کر شده این منطقه به جهت توانایی های بالای خود دارای فرصت های قابل توجهی برای توسعه پایدار می باشد. از جمله این فرصت ها می توان به ویژگی منطقه در ترابری بین المللی ، چشم انداز های طبیعی و امکانات ویژه برای اکوتوریسم و گردشگری پایدار مناطق حفاظت شده ی استثنایی برای جلب اکوتوریسم داخلی و بین المللی ، تنوع زیستی بی نظیر ویژه ،جلب دانشمندان و محققان از سراسر جهان برای جهان برای تحقیقات ،محصولات شیلاتی و کشاورزی قابل توجه و... اشاره نمود.متاسفانه تا کنون با اعمال مدیریت های بخشی  نا هماهنگ اغلب ناکارآ نه تنها تهدید های منطقه کاهش نیافته و از تخریب و آلودگی محیط زیست جلوگیری به عمل نیامده است بلکه به استناد آمار و ارقام موجود این تهدید ها در سال های اخیر با سرعتی قابل توجه گسترش یافته اند . از سوی دیگر استفاده از فرصتهای  بی نظیر منطقه نیز از آن جهت که بدون برنامه ریزی جامع و بدون توجه به توسعه ی پایدار  بود ه اند ، خود به عاملی در جهت توسعه ی نا پایدار  و تخریب و آلودگی محیط زیست بدل شده است.

مسئولین باید بدانند که ادامه ی این روند نه تنها موجب تخریب محیط زیست خواهد شد بلکه مشکلات عدیده ی اجتماعی ، اقتصادی ، بهداشتی برای منطقه به بار خواهد آورد . کشاورزان بیشماری که با فروش اراضی کشاورزی خود به مغازه داران و یا رانندگان شهری تبدیل شده اند ، صیادانی که با کاهش شیلات ناچار به تغییر شغل شده اند ، دامدارانی که با دریافت پول شغل سابق  خود را رها کرده اند  هجوم ویلا نشینیان با فرهنگ های متفاوت به منطقه وبسیاری تغییراتی دیگر که در جهت توسعه  ناپایدار منطقه بوده است پیامد اجتماعی ، اقتصادی ، بهداشتی و فرهنگی  بسیاری به بار آورده که همچون عوارض محیط زیستی خاموش و بی درد سر نخواهد بود.

 

از این رو جمعیت زنان مبارزه با آلودگی  محیط زیست به استناد تحقیقات و مطالعات و فعالیت های خود در منطقه ی ساحلی دریای مازندران نسبت به این توسعه  ناپایدار   که پیامد های محیط زیستی  غیر قابل جبران و نیز عوارض بی شمار به همراه خواهد داشت ، به مسئولین هشدار می دهد و از آنان می خواهد که هر چه سریع تر در جهت توقف این روند بی باز گشت اقدام نمایند . بر اساس مطالعات انجام شده تنها راه حل جلو گیری از این روند تخریب و آلودگی و نابسامانی اجتماعی و اقتصادی  ایجاد سیستم  مدیریت یک پارچه  منطقه ی ساحلی است . این مدیریت بر خلاف مدیریت بخشی با رویکرد همه جانبه و فرا گیر و در بر گرفتن کلیه فعالیت های بخشی و نیز ملاحظات محیط زیستی واکولوژیکی و هماهنگی با اهداف ملی و منطقه ای فعالیت خود را سامان خواهد داد.

 

از نظر سازمانی مدیریت جامع منطقه ی ساحلی به عنوان سازمانی فرا بخشی  عمل کرده و در هیچ فعالیت اجرایی و بخشی و با منافعی ویژه  برای خود فعالیت نخواهد کرد. اهرم های موثر این مدیریت برنامه ریزی جامع برای منطقه ،پژوهش ، نظارت پیوسته ،ارزیابی پیامد های محیط زیستی ، آموزش و جلب مشارکت و همکاری همگانی و جمع آوری مداوم اطلاعات می باشد.

 

مدیریت جامع منطقه ی ساحلی باید شمای زون بندی و تفکیک منطقه ساحلی برای تخصیص  استفاده های متنوع را سامان دهد . این مدیریت باید  بتواند طرح های جدید برای منابع ویژه (مانند ماهیان خاویاری)یا اصلاح و احیای       منابع تخریب یافته (مانند تالاب ها و جنگل های ساحلی)یا تهدید های مناطق  ساحلی ( مانند پیش روی آب دریا و یا آلودگی های آب های سطحی و زیر زمینی ) و برنامه های ایجاد تحرک و توسعه ی اقتصادی ( مانند رشد اکوتوریسم ) راسامان دهد.

 

این مدیریت برای تامین منابع مورد نیاز خود علاوه بر بودجه  ی اختصاص یافته از اصل آلوده  کنند ((پرداخت کننده تاوان آلودگی)) یا اصل (( پردا خت هزینه به وسیله ی مصرف کننده )) بهره می جویند.

 

 جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست از مسئولین می خواهد که با اتکا به تجارب بین المللی هر چه سریع تر  در جهت ایجاد مدیریت جامع منطقه ی ساحلی به شیوه ی صحیح و اساس رویکرد های بین المللی اقدام و این منطقه ی منحصر به فرد در کشور و جهان را به سوی توسعه ی پایدار سوق دهند.

 

مسئولین انجمنهای زیست محیطی .جمعیت زنان مبارز با آلودگی محیط زیست. انجمن نگاه سبز ساری  .جمعیت حمایت از محیط زیست بابلسر . انجمن دوستداران طبیعت زینوند(دیده بان میانکاله ) در این برنامه حضور داشتند

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید