درخواست واکنش رسانه ای نسبت به این نوع تصمیمات

ازفعالین مدنی و کنشگران حوزه محیط زیست انتظار میرود  نسبت به نظرات نمایندگان مجلس که بیشترین تاثیر پذیری را نسبت به کنشهای اجتماعی دارند و تصمیماتشان میتواند بر روی سیاستهای نظام و قوانین در دراز مدت موثر باشد واکنش نشان دهند . 

امروز بحث حفظ جنگل به مباحثی چون آب ،هوای سالم،روزدخانه سالم،سلامتی روحی جامعه،منابع طبیعی کشور بسته است و بیش از هر حرکتی میبایست مراقب اینگونه کوته فکری ها در بین مسئولین و وکلای ملت بود . 

مصاحبه های کارشناسان،پیگیری خبرنگاران و رسانه های زیست محیطی ،مذاکره و گفتگو با نمایندگان میتواند راههای موثر در پیشگری از این نوع اتفاقها باشد . 

متن مصاحبه را حتما بخوانید .

http://icana.ir/Fa/News/279164

/ 0 نظر / 16 بازدید