کودک،محیط زیست،فوتبال

خواهش میکنم تا میتوانید در گروهای فارسی و غیر فارسی به اشتراک بگذارید تا حاصل زحمت دوستانمان بهتر دیده شود ..

32 species from the 32 countries participating in the world cup 2014 painted on the 32 parts of a ball .Hoping it will find its way all the way from Iran to Brazil and on the football field.

https://www.facebook.com/pages/Children-Environment-Football/229265667277248?fref=photo

 

/ 0 نظر / 33 بازدید